Ödüller

  • En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje
  • Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi
  • Dijital Dönüşüm
  • Yılın InsurTech’i
  • En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı
  • En İnovatif Hızlandırma Programı
  • Kurum İçi İnovasyon
  • Sosyal Sorumluluk
  • Yılın Ekibi
  • Fark Yaratanlar


Altın Smarti: 
Online ön jüri değerlendirmesi sonucu yarıştığı kategoride kısa listeye kalan ve jüriden 10 üzerinden toplamda en az 7.0 alan projelerin sahibi katılımcılar “Altın Smarti” ödülü kazanmaya adaydırlar. Jüri tarafından belirlenen en yüksek puanı alan 1’inci proje, yarıştığı kategoride “Altın Smarti”ye layık görülür. Eğer yeterli puan alınamaz ise; Yarışma jürisi herhangi bir kategoride birincilik ödülüne layık proje belirlememe yetkisine sahiptir. Jüri kategoride, birden fazla Altın Smarti de verebilir.

 

Gümüş Smarti: Online ön jüri değerlendirmesi sonucu yarıştığı kategoride kısa listeye kalan ve jüriden 10 üzerinden toplam en az 6.5 alan projelerin sahibi katılımcılar “Gümüş Smarti” ödülü kazanmaya aday olurlar. Jüri kategoride, birden fazla Gümüş Smarti verebildiği gibi belirli bir kategoride sadece Gümüş Smarti verebilir.

 

Bronz Smarti: Online ön jüri değerlendirmesi sonucu yarıştığı kategoride kısa listeye kalan ve jüriden 10 üzerinden toplam en az 6.0 alan projelerin sahibi katılımcılar “Bronz Smarti” ödülü kazanmaya aday olurlar. Jüri belirli bir kategoride sadece Bronz Smarti verilir.

 

Smart-i Awards Büyük Ödülü: Yarışmada tüm bölümlerin kendi kategorilerinin birincileri arasından seçilecek en yaratıcı çalışma, jüri tarafından yılın en iyisi olarak belirlenir ve Büyük Ödül’ü almaya hak kazanır. Büyük Ödül kazanmayı hak eden proje sektöre örnek teşkil edebilecek nitelikte olmalıdır. Büyük Ödül’ü belirleme kararı jürinin kendi tasarrufundadır.

Puan eşitliği durumu sağlanan projelerde birden çok şirkette de ödül verilebilir.