Ödül Kategorileri

Ürün ve Hizmette Yenilik

İş hacmini önemli ölçüde artıran, geniştirip değiştirerek, fark yaratan ürün ve-veya hizmetler. Yeni müşteri segmentlerine veya mevcut segmentlere yeni yollarla hizmet vererek yeni kar havuzları yaratan, yeni pazarlara girerek ürün ve hizmette inovasyon yapan projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bu bölüme 2020 yılı ve sonrası projelerle başvuru yapılabilir, henüz pilota çıkmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi    

Sigorta şirketlerinin müşterileri ile etkileşimini önemli ölçüde artıran yenilikler. Bu yeni yaklaşımlar örneğin, fiziksel ve/veya dijital kanallardaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ya da mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi; yeni müşteri yönetim modelleri kullanılarak müşteri sadakati ve memnuniyetinin artırılması; müşteriyle ilgili mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi ve süreçlerin geliştirilmesi bu kategoride değerlendirilecektir. 

                               

Dijital Dönüşüm

Fiyat optimizasyonunu, verimlilik, kişiselleştirme veya iş süreçlerini desteklemek için geliştirilmiş otomasyon, tahmini/davranışsal modeller veya diğer ilerlemeler yoluyla aracılık, talep veya diğer süreçlerin önemli ölçüde geliştirilmesi. Bu bölümde sigorta şirketleri ve onlara dijital dönüşümde hizmet veren şirketler yarışacaktır.    

 

InsurTech

Müşteri deneyimini önemli ölçüde artıran ve/veya sigorta şirketleri için yeni değer kaynakları geliştiren yenilikçi teknolojilerin oluşturulması ve /veya uygulanması. Bu kategori sigorta şirketleri ve sigorta şirketlerine çözüm üreten, sektörünün gelişimini hedefleyen teknoloji ve yazılım firmaları için ayrılmıştır. Bu yenilikçi projeler sahada veya pilota çıkmış olmalı ve 2020 yılı ve sonrasında hayata alınarak başarılı bir pazar konsepti yakalanmış olmalıdır.

 

En İyi Tutundurma ve Pazarlama Başarısı

Sigorta şirketlerinin pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıran yenilikçi dijital pazarlama yöntemlerinin kullanımı ve yenilikçi tutundurma faaliyetleri bu bölümde ödüllendirilecektir.

 
İnovatif Hızlandırma Programları (Hackathon-Kuluçka)

Sigorta şirketleri tarafından oluşturulan, desteklenen veya InsurTech alanında inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen hızlandırma ve kuluçka programları. Başvurularda; mevcut programı diğer programlardan ayıran özelliklerinin, programın sektöre kattığı değerin, verilen desteklerin ve desteklenen projelerin gelişiminin belirtilmesi beklenecektir. 

          

Sosyal Sorumluluk

Sigorta şirketlerine ait markaların sosyal sorumluluk projeleri ile pozitif sosyal etki yapan projeleri bu kategoride değerlendirilecektir.

 

Fark Yaratanlar

Bu ödül, şirket içinde görev aldığı bir projede fark yaratarak başarısıyla öne çıkan, potansiyeli yüksek; uzmanlık alanı, rol ve sorumluluklarıyla öne çıkan (üst düzey yönetici kademesi dışında) 40 yaş altındaki çalışanlar içindir.