Psm Awards Sigorta Gündem Psm Magazin

Ödül Kategorileri

  • Dijital Dönüşüm
  • En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje
  • En İyi Altyapı
  • En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı
  • Ekosistem Geliştiren İş birlikleri
  • Kurum İçi İnovasyon
  • Sosyal Sorumluluk
  • Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi
  • Yılın Ekibi
  • Yılın InsurTech'i 

 

Dijital Dönüşüm

Fiyat optimizasyonunu, verimlilik, kişiselleştirme veya iş süreçlerini desteklemek için geliştirilmiş otomasyon, tahmini/davranışsal modeller veya diğer ilerlemeler yoluyla aracılık, talep veya diğer süreçlerin önemli ölçüde geliştirilmesi. Bu bölümde sigorta şirketleri ve onlara dijital dönüşümde hizmet veren şirketler yarışacaktır.  

 

En İnovatif Ürün Hizmet Proje

İş hacmini önemli ölçüde artıran, geniştirip değiştirerek, fark yaratan ürün ve-veya hizmetler. Yeni müşteri segmentlerine veya mevcut segmentlere yeni yollarla hizmet vererek yeni kar havuzları yaratan, yeni pazarlara girerek ürün ve hizmette inovasyon yapan projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bu bölüme 2020 yılı ve sonrası projelerle başvuru yapılabilir, henüz pilota çıkmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

En İyi Altyapı

Bu bölümde sigorta şirketleri, InsurTech'ler tarafından kullanılan, diğer kuruluşlar tarafından pazara sunulan ürün ve hizmetlerde yenilikçi teknoloji kullanımı, altyapı projeleri ödüllendirileektir. 

 

En İyi Tutundurma ve Pazarlama Başarısı

Sigorta şirketlerinin pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıran yenilikçi dijital pazarlama yöntemlerinin kullanımı ve yenilikçi tutundurma faaliyetleri bu bölümde ödüllendirilecektir.

 

Ekosistemi Geliştiren İş birlikleri

Verimliliği artıran ya da kuruluşun rekabet gücünü artıran ya da müşteri deneyimine katkı sağlayan, gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile farklı özellikteki teknolojilerin kullanımı sayesinde sektöre birlikte katma değer yaratmış projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 

Kurum İçi İnovasyon

Bu bölümde sigorta şirketlerinin, InsurTech'lerin yeni ürün ve hizmetler geliştirilebilmesi, kârlılığını artırması, kurum içi süreçlerini geliştirmesi, müşteri odaklılık kapasitesinin, çalışan bağlılığının, verimliliğin artırılmasına yönelik veya diğer kurumsal hedeflerle bağlantılı yenilikçi fikir ve projelerin kurumdaki çalışanlar tarafından üretilmesini teşvik eden ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayan uygulamalar ödüllendirilecektir. Bu kategoride yarışan projeler; dijital dönüşümü desteklemeli ve inovasyonu teşvik etmelidir.

 

Sosyal Sorumluluk

Sigorta şirketlerine ait markaların sosyal sorumluluk projeleri ile pozitif sosyal etki yapan projeleri bu kategoride değerlendirilecektir.

 

Yenilikçi Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi    

Sigorta şirketlerinin müşterileri ile etkileşimini önemli ölçüde artıran yenilikler. Bu yeni yaklaşımlar örneğin, fiziksel ve/veya dijital kanallardaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ya da mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi; yeni müşteri yönetim modelleri kullanılarak müşteri sadakati ve memnuniyetinin artırılması; müşteriyle ilgili mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi ve süreçlerin geliştirilmesi bu kategoride değerlendirilecektir. 

                               

Yılın Ekibi

Bu bölümde kuruluşların, kendi iç süreçlerindeki verimliliği artıran, çalışma performansı ve oluşturduğu ekip sinerjisiyle fark yaratan departmanların ölçeklenebilir projeleri ödüllendirilecektir.

 

Yılın InsurTech'i

Müşteri deneyimini önemli ölçüde artıran ve/veya sigorta şirketleri için yeni değer kaynakları geliştiren yenilikçi teknolojilerin oluşturulması ve /veya uygulanması. Bu kategori sigorta şirketleri ve sigorta şirketlerine çözüm üreten, sektörünün gelişimini hedefleyen teknoloji ve yazılım firmaları için ayrılmıştır. Bu yenilikçi projeler sahada veya pilota çıkmış olmalı ve 2022 yılı ve sonrasında hayata alınarak başarılı bir pazar konsepti yakalanmış olmalıdır.