Psm Awards Sigorta Gündem Psm Magazin

Katılım Koşulları

Yarışmaya 1 Nisan 2022 sonrasında hayata geçirilmiş projeler ile tamamlanmak üzere olan, pilota çıkmış projeler katılabilir. Proje sona ermediyse fakat pilota çıkmışsa pilot sürecinde elde edilen sonuçların paylaşılması beklenir. Henüz pilota çıkmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

Bir projenin katılım koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran projelerin, jüri tarafından başvuru kategorisinden farklı bir kategori altında değerlendirilmesi veya diskalifiye edilmesi mümkündür.

Pazara sunulmuş, bir veya birden fazla ürün/hizmet/proje ile Smart-i Awards’a başvurulabilir. 

Yarışmaya katılım online www.smartiawards.com üzerinden “Hemen Başvur" sekmesinden yapılır.

Başvurunuza başlamadan önce Smart-i Başvuru Kılavuzu 2024_v1 buradan inceleyeniz.